August 2015

วังปลา

วังปลา ริมฝั่งแม่น้ำน้อย แหล่งปลาน้ำจืดตามธรรมชาติ โดย ขนมไทยไกลหวาน ผักไห่ อยุธยา ตั้งอยู่ ที่บ้านอำมฤต หมู่ท่ี 7 แหล่งเลี้ยงปลานานชนิดจาก แหล่งน้ำตามธรรมชาติ อยู่บริเวณหน้าวัดตึกคชหิรัญ

สาลี่กรอบ โดยขนมไทยไกลหวาน ผักไห่ อยุธยา

สาลี่กรอบ มีส่วนผสมคล้ายๆกับ ขนมฝั่งกุฎีจีน แตกต่างกันตรงที่สาลี่กรอบจะมีส่วนผสม ของมะพร้าวอบกรอบ ทำไห้ขนมมีความมันและหอมจากมะพร้าวอบ จากแป้งและน้ำตาล และ ไวตามินซี จากมะนาว ทำไห้ผู้บริโภคได้รับไขมัน และ ไฟเบอร์ จากมะพร้าว เพิ่มคุณค่าทางอาหาร แต่อายุการเก็บจะเร็วกว่ากุฎีจีนเนื่องจากมีส่วนผสมของมะพร้าว และ มะพร้าวจะเสียเร็วกว่า สำหรับท่นที่ชองทานสาลี่ แต่เก็บไม่ได้นาน ลองทานสาลี่กรอบดูครับ เก็บได้นานกว่า หอม หวาน มันมะพร้าวอบ ครับผม ประเสริฐ จรรยชาติ 17/08/2015