จ่ามงกุฎ โดย ขนมไทยไกลหวาน ผักไห่

จ่ามงกุฎ โดย ขนมไทยไกลหวาน ผักไห่ จ่ามงกุฎขนมพื้นเมืองโบราณชาวบ้านสมุทรสงคราม มี3แบบใหญ่ๆ แบบโบราณคล้ายอะลัว ห่อด้วยใบจากตากแห้งจนมีกลิ่นหอมของใบจาก แบบฐานทำด้วยแป้งพาย แบบฐานทำด้วยน้ำตาลมะพร้าว จ่ามงกุฎสุดยอดของสิ่งที่สูงที่สุด เป็นขนมในราชสำนักไทยในสมัยโบราณ ทำขึ้นเพื่อถวายผู้เป็นใหญ่ที่สุดในราชสำนัก คือ เป็นขนมที่ทำขึ้นถวายพระมหากษัตริย์นั่นเอง การเรียกชืาอน่าจะเรียกตามรูปลักษณ์ของขนมที่มองดูคล้ายมงกุฎ ทรงคิดถึงขนมจ่ามงกุฎ แล้วมีพระราชประสงค์ที่จะได้ทอพระเนตรมงกุฎและสร้อยสะอิ้งของนางอันเป็นที่รัก – งานวิจัย รศ.ดร. ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ขอบพระคุณครับผม ขนมไทยไกลหวาน – เรือนเล่าเรียนเข้าหนมไทย อโยธยา DNA : สะอาด สวย หวานน้อย อร่อยเพื่อสุขภาพ สืบสาน พัฒนา อโยธยา เข้าหนม